Usluge reumatološke ambulante:

 • Klinički reumatološki pregled
 • Drugo mišljenje
 • Konzultacije i savjeti [edukacija bolesnika]
 • Ordiniranje medikamentne i fizikalne terapije
 • Zdravstvena edukacija [profilaksa]
 • Aktivnosti svakodnevnog života

 Usluge fizijatrijske amulante:

 • Fizijatrijski specijalistički pregled
 • Dijagnostički postupci
 • Konzultacije i savjeti
 • Ordiniranje fizikalne terapije
 • Ordiniranje prateće med. th.
 • Lokalna primjena lijekova i infiltracije
 • Mjerenja
 • Funkcionalna liječenja
 • Funkcionalni status lokomotornog aparata
 • Ocjena radne sposobnosti (RS)

Usluge fizikalne terapije:

 • Kinezioterapija [IMG, GMG, aktivne, pasivne, statičke-izometričke]
 • Korektivne vježbe
 • Masaža lokalna i opća
 • Elektroterapija [DDS, IFS, Galvanizacija,TENS]
 • Elektrostimulacija
 • COMPEX-3 elektroterapija
 • Ultrazvučna terapija [Sonoforeza, impulsni UZ]
 • Magnetoterapija [NESI magnetoterapija]
 • Sollux
 • Parafinski oblozi
 • Krioterapija
 • Razni rehabilitacijski postupci [postoperativna]

 Stanja kojima se bavimo:

 Reumatologija:

 • Reumatoidni artritis [AR]
 • Ankilozantni spondilitis [Mb. Bechterew]
 • Psorijatični artritis
 • Reiterov sindrom
 • Feltyjev sindrom
 • Sjogrenov sindrom
 • Sistemni lupus eritematodes [SLE]
 • Reumatska polimijalgija
 • Nodozni eritem
 • Infekcijski artritis
 • Palindromski reumatizam
 • Urični artritis
 • Ulozi [Giht, ohronoza]
 • Osteoporoza
 • Artroze zglobova
 • Diskartroza, spondiloza
 • Vertebralni i vertebrogeni sindromi
 • Hiperostotska spondiloza [Mb. Forestier]
 • Izvanzglobni reumatizam
 • Burzitisi-Miozitis [Mijalgija]
 • Tendinitis [Peritendinitis, tenosynovitis, fascitis]
 • Sindrom karpalnog tunela
 • Miofibrozitis
 • Fibromijaglija
 • Tietzeov sindromi

i druga reumatska oboljenja…

Fizikalna medicina:

 • Vrtoglavica sa nestabilnošću
 • Facijalna pareza
 • Bolovi i utrnutost s ukočenim vratom
 • Ukočena i bolna ramena
 • Trnjenja i bolovi niz ruke
 • Otok i ukočenost šaka
 • Teniski lakat
 • Kljenut radialnog živca
 • Bolovi u leđima sa sjevajem u grudnu kost
 • Križobolja
 • Išijas i bolna trnjenja u noge
 • Bolni i ukočeni kukovi
 • Kočenje i bolovi u koljenima
 • Bolovi i nestabilnost u nožnim zglobovima
 • Spuštena stopala s poremećenom statikom
 • Stanja nakon traume vs. operativnog zahvata
 • Prirođene i stećene deformacije lokomotornog aparata[Skolioze, kifoze i dr.]

i druge tegobe lokomotornog sustava