Što je to priprema rane?

Priprema rane je novi način razmišljanja koji postavlja kliničke osnove za tretman kronične rane. Priprema rane je organizirana ispravna medicinska praksa i procedura gdje se koristi holistički (sveobuhvatni) pristup pri ocjeni postojećih barijera procesu cijeljenja i njihovu uklanjanju. Tek uklanjanje tih barijera omogućava normalan napredak cijeljenju rane.

Priprema rane je osnovni element za priskrbljivanje maksimalnih učinaka od proizvoda za njegu rane koji su danas dostupni. Čak i tehnološki sofisticirane obloge mogu biti manje efikasne u rani koja nije dovoljno pripremljena. Najviši cilj je postizanje stabilne rane, karakterizirane dobrom prokrvljenošću njena dna s minimalnim eksudatom (lučenjem). Priprema rane je prvi korak prema krajnjoj točki, koja olakšava zbrinjavanje rane proizvodima kao što su otopine koje rade debridment, oblozi koji smanjuju bakterijsko opterećenje i zbrinjavanjavaju izlučevine kao završni koraci.

Zašto je važna priprema rane?

Koncept pripreme rane ima pozitivan utjecaj na način na koji se kronična rana zbrinjava. Taj koncept se bazira na aktualnoj praksi, s ciljem dobrobiti pacijenta.

Velike barijere koje se moraju nadići kako bi postigli optimalno zatvaranje kronične rane su nekrotični rubovi, bakterijska neravnoteža i pretjerana količina eksudata.

Snaga nanokristala srebra i učinkovitost kod MRSA

Zdravi ljudi često uzimaju zdravo za gotovo svoje zdravlje, međutim nitko od nas nije imun na iznenadne bolesti i ozljede koje mogu rezultirati kroničnim ili akutnim ranama. Takve rane su često komplicirane za tretiranje.

Fiziološki proces cijeljenja obično teče glatko, no zbog bakterijske infekcije se taj prirodan tok zaustavlja. Postoji određen broj mogućnosti kako prevenirati i tretirati infekciju. Kod tretiranja infekcije može biti prepisan oralni antibiotik. Lokalno se rana može tretirati antiseptičkim i antibakterijskim preparatima. Na tržištu postoje antimikrobne otopine, oblozi i kreme.

Dezinfekcijska svojstva srebra su poznata još iz vremena antičkih Grka i Rimljana, koristili su srebrne novčiće kako bi vodu održali svježom i čistom. U 19.stoljeću opstetričar dr.Kredej je primjenjivao 1%-tnu otopinu srebro-nitrata za oči novorođenčadi kao prevenciju bakterijske infekcije u obliku kapi. Zahvaljujući širokoj primjeni penicilina za vrijeme 2 svj. rata srebro je izgubilo na popularnosti kao antiseptik. NASA se još uvijek oslanja na svojstva srebra u prevenciji kontaminacije vode za piće u svemirskim letjelicama.

S Acticoat absorbent oblogom Smith&Nephew je značajno unaprijedio tehnologiju srebra nudeći ga u obliku nanokristala za pokrivanje rane. Učinak obloge se bazira na otpuštanju iona srebra koji ne samo da uništavaju DNA, proteine i enzime bakterije već blokiraju disanje stanice. Tisućama godina srebro je bilo prihvaćeno oruđe u borbi protiv bakterijske infekcije. Zahvaljujući specifičnom obliku srebra unutar Acticoat absorbent obloge, postižu se klinički učinkovite visoke koncetracije koje su sposobne pružiti antimikrobno djelovanje u rani. Kontrola infekcije je postala lakša, brža i učinkovitija. Troslojna obloga se može primijeniti na kronično kolonizirane rane te preventivno na rane visokog rizika infekcije.

Pacijenti s akutnim i kroničnim ranama koje ne cijele velik su izazov svim profilima medicinskog osoblja u svijetu. Tretiranje visoko inficiranih rana posebno je težak zadatak. Pacijenti s takvim ranama su često tretirani godinama, kod nas nažalost često s istim oblozima. Izabrani doktor ne bi trebao nastaviti propisivati istu vrstu pokrivala za rane ako unutar jednog mjeseca ne dolazi do kliničkog poboljšanja rane što je regulirano novim pravilnikom. Korištenjem nanokristalnog srebra i iz iskustva s terena možemo zaključiti da možemo znatno smanjiti trajanje liječenja i ubrzati proces cijeljenja akutnih i kroničnih rana.

Doznali ste koliko je učinkovito antibakterijsko djelovanje nanokristala srebra iz Acticoat absorbent obloga, ali nameće se pitanje da li se može jednako dobro obračunati s MRSA-om.

Da li smo konačno našli odgovor na pošast MRSA-e u nanokristalima srebra?

Infekcija MRSA-om je postala rastući problem, primjerice u Engleskoj je provedeno istraživanje koje je pokazalo da je učestalost MRSA-e porasla za 550% u razdoblju od samo 5 godina.

Acticoat absorbent je podvrgnut paralelnom istraživanju kakvom se podvrgavaju antibiotici. Tijekom faze testiranja Acticoat absorbent je apliciran u otopinu kolonije MRSA na 1h, 1 dan ,2 dana i 3 dana zasebno. Dobiveni rezultati su pokazali da već nakon 1 sata primjene su sve bakterije uništene. Na gornjoj strani membrane nije bilo znakova infekcije MRSA-om. Acticoat absorbent kreira aktivnu barijeru protiv MRSA-e i pokazuje iznimne sposobnosti protiv MRSA-e. U 95% slučajeva postignuta je gotovo apsolutna kontrola nad blokiranjem prijelaza bakterija što je odlična metoda zašite širenja MRSA-e na druge osobe koje dolaze u kontakt s pacijentom, osoblje pri transportu između bolnica,med.osoblja i rodbine. To je samo jedan dobar razlog od mnogih.

Kronične raneSmith&Nephew je engleski proizvođač koji izrađuje obloge od 1825, njihov oblog korišten je i za vrijeme prvog svjetskog rata.

Proizvodnju nastavljaju u 1930-1940

U 21. stoljeću smith&nephew je globalno rasprostranjena vodeća kompanija, a mi smo njeni ponosni zastupnici.

Što je to debridman rane?

Debridman uključuje uklanjanje mrtvog, devitaliziranog ili kontaminiranog tkiva i stranog materijala iz rane, i važan je inicijalni korak u pripremi rane. Neodrživo tkivo ima kolektivni naziv nekrotično tkivo ili glib. Nekrotični materijal se vidi kao crno ili smeđe obojano tkivo. Mjesta gdje je nekrotično tkivo žuto i fibrinozno često se nazivaju glib. Kada je tkivo isušeno i pretvoreno u zadebljanje poput kožice, to upućuje na esharu.

Zašto se nekrotično tkivo nakuplja u kroničnoj rani?

“Nekrotično breme” je termin koji obuhvaća nekrotični materijal, neodrživo tkivo, eksudat i veliki broj bakterija. Nekrotično breme teži kontinuiranom nakupljanju u kroničnoj rani sve dok je tip rane generalni rezultat podliježećeg i nekorigiranog patološkog zbivanja kao što su dijabetes ili venska insuficijencija. Često nije moguće u potpunosti riješiti ove sistemske probleme, tako da efikasna priprema rane postaje od presudne pomoći uspješnog zatvaranja rane.

Zašto je debridman važan?

Uklanjanje nekrotičnog tkiva debridmanom je od velike važnosti iz brojnih razloga. Prvo, odumrlo tkivo u rani bi reduciralo mogućnost kliničara da adekvatno odredi dubinu rane ili stanje okolnog tkiva. Skriveni mrtvi prostor može uzgajati bakterije i povećati rizik lokalne infekcije. Drugo, nekrotično tkivo može maskirati znakove lokalne infekcije. Na kraju, prisutnost nekrotičnog tkiva je fizička barijera liječenju i podržava značajan bakterijski rast. Bakterijske kolonije, koje su često prisutne u nekrotičnom tkivu, mogu producirati štetne proteaze, koje cijepaju važnu komponentu ekstracelularnog matriksa i tako imaju negativan utjecaj na formiranje granulacijskog tkiva i reepitelizaciju.

Radi toga, proces debridmenta reducira kontaminaciju rane odnosno uklanjanje staničnog sadržaja pri tome reducira uništavanje tkiva.

Postoje četiri načina debridmana: oštri ili kiruški, enzimatski, autolitički i mehanički. Jednom kada kliničar odluči učiniti debridman, mnogi faktori mogu utjecati na izbor metode debridmenta. To uključuje veličinu, lokalizaciju i tip rane, razinu vlažnosti, prisutnost boli, vrijeme koje je dostupno kao i opremu za njegu. Povrh toga, u tretmanu kronične rane, važno je razmotriti sveukupno stanje pacijenta kada se bira metoda debridmana. U nekim slučajevima, upotreba više metoda debridmenta može biti adekvatna.

Kiruški (oštri) debridman
Kiruški ili oštri debridman je najbrži način uklanjanja naslaga i nekrotičnog tkiva iz rane. Kiruški debridman se ponekad izvodi kada postoji obilna količina nekrotičnog tkiva u rani. To je često slučaj kada dubina rane ne može biti prosuđena ili ako proširena infekcija zahtijeva uklanjanje kosti i inficiranog materijala. Osim što je efikasna metoda, kiruški debridman uzrokuje minimalno oštećenje okolnog tkiva, i minimalno krvarenje koje uslijedi usljed zahvata. Može osloboditi faktore upale, kao što su citokini, koji mogu podpomoći procesu cijeljenja rane. Kiruški debridman kao i svi, ima ograničenja. Ne može se koristiti kod pacijenta sa poremećajima zgrušavanja ili koji su imunokompromitirani. Procedura može biti bolna, uzrokovati bakterijemiju i oštećenja živaca i tetiva.

Enzimatski debridman
Enzimatski debridman je najselektivnija metoda debridmana koja uključuje korištenje proizvedenih proteolitičkih enzima. Kada se nanesu direktno na površinu rane, oni rade zajedno sa prirodno prisutnim enzimima u razgradnji nekrotičnog tkiva.

Autolitički debridman
Autolitički debridman je proces koji se donekle prirodno javlja u svim ranama. Fagocitne stanice (kao makrofagi) i proteolitički enzimi u rani, otapaju i odvajaju nekrotično tkivo i esharu. Autolitički debridman rane omogućava fagocitima otapanje nekrotičnog tkiva i potiče proces granulacije. Zbog toga proces autolitičkog debridmana može rezultirati stvaranjem tekućine u rani, što utječe na odabir određenog preparata.

Autolitički debridman rane se vrlo jednostavno izvodi i ne oštećuje zdravo tkivo koje okružuje ranu. Bol koju ova metoda može uzrokovati je vrlo mala. Zbog svog prirodnog tijeka ovaj proces ne zahtijeva posebnu tehničku vještinu.

IntraSite gel i autolitički debridman
IntraSite gel je primjer napredne njege rane koji potpomaže autolitički debridman rehidracijom nekrotičnog tkiva. Ovaj amorfni hidrogel također smanjuje i apsorbira glib i eksudat. Za vrijeme kasnijih faza zatvaranja rana, omogućava stvaranje optimalno vlažne sredine. Zbog toga je IntraSite gel idealan za svaku fazu cijeljenja rane a posebno pogoduje u pripremi rane

Mehanički debridman
Mehanički debridman je neselektivna metoda koja fizički odvaja ostatke od rane. Primjeri mehaničkog debridmana su irigacija rane, whirpool terapija i mokro-suhi pripravci.

Mokro-suhi pripravci su najjednostavniji oblik mehaničkog debridmana. Ovi pripravci, kada se odstrane uzrokuju mehaničku separaciju eshare od dna rane. Ovaj postupak može uzrokovati neugodu kod pacijenta i oštetiti novoformirano tkivo. Irigacija rane uključuje upotrebu tlačnog tijeka vode. Visokotlačna irigacija otklanja bakterije i nekrotične ostatke iz rane ali može i bakterijski inficirati meko tkivo. Whirpool terapija je još jedan oblik pojačane irigacije koji oslobađa i otklanja nekrotično tkivo, debris i eksudat rane. Ona je pogodna za upotrebu u inficiranim ranama ali ne i za one koje imaju meko granulacijsko tkivo.

Zašto je produžena faza debridmana (održani debridman) bolja od jednokratne terapije?

Do nedavno je debridman, bilo kiruški, enzimatski, autolitički ili mehanički, bio jednokratni terapijski tretman. Dok je takav jednokratni debridman učinkovit u akutnim ranama kod kroničnih rana najčešće nije moguće potpuno odstraniti patološki supstrat pa se stoga nekrotični dio nastavlja nakupljati. Vrlo je vjerovatno da ta akumulacija nekrotičnog dijela može uzrokovati nesposobnost zacijeljivanja rane. Zbog toga je važan dio pripreme rane kontinuirano odstranjivanje nekrotičnog dijela koji se pojavljuje u rani. U terapiji kroničnih rana, debridman treba shvatiti kao dugotrajni i kontinuirani proces. Stoga se preporučuje kontinuirana faza debridmana koja je značajno učinkovitija u terapiji rana. Zbog svoje selektivnosti i bezbolnosti za pacijenta, autolitičke i enzimatske metode debridmanaa se preporučuju kroz duži period primjene.

Acticoat™ absorbent

Kalcij alginat prekriven srebrom za liječenje inficiranih rana ili rana koje su podložne Infekciji, rane sa srednje do visokim stupnjem lučenja kao i inficirane rane. ACTICOAT ABSORBENT stvara strukturalno stabilan alginat gel prilikom kontakta sa izlučevinom što održava idealno vlažno okruženje rane – sterilno:

– Učinkovita prepreka za oko 150 patogena 3/4/6
– Dodatna kontrola izlučevine alginatnim komponentama visokog stupnja apsorpcije.
– Brzo djeluje zbog nanokristalnog srebra
– Fleksibilan, udoban i može se izrezati na potrebnu veličinu
– Može se koristiti i kao tampon

ACTICOAT ABSORBENT uvijek odrežite na potrebnu veličinu rane. Vlaženje nije potrebno kod inficiranih rana sa jakim lučenjem. Potreban je pomoćni zavoj (e.g. ALLEVYN™ NON ADHESIVE, ALLEVYN™ LITE)

Kontrola izlučivanja rane

Zašto je izlučevina problem kod kroničnih rana

Obilan volumen eksudata je česti klinički nalaz kod kronične upaljene rane. Kontrola eksudata je važan dio pripreme rane, budući da je dokazano da eksudat kronične rane interferira sa procesom cijeljenja.

Kronična i akutna rana su bitno različiti pojmovi etiološki i biokemijski. Akutne rane su uzrokovane traumom ili kiruškim zahvatom, dok su kronične rane nastale destrukcijom tkiva porijeklom iz patoloških abnormalnosti u podlozi. U kroničnim ranama, uređeni stanični i molekularni procesi koji se vide u akutnoj rani, su poremećeni.

Dok su kronične rane izrazito upalni procesi, one su često udružene sa obilnim stvaranjem izlučevine. Više studija je prikazalo biokemijske različitosti između sadržaja izlučevine kod kronične i akutne rane. Te različitosti bi mogle biti od velike važnosti u objašnjenju zašto se kronična rana ne obnovi na isti način kao akutna rana. Eksudat iz kronične rane usporava ili blokira proliferaciju stanica kao što su keratinociti, fibroblasti i endotelijalne stanice, od kojih su sve od važnosti u procesu cijeljenja. Eksudat iz rane sadrži brojne metaloproteinaze i serin proteaze koje mogu kidati ili oštetiti osnovni izvanstanični matični materijal. Oni su neophodni za kretanje stanica i reepitelizaciju. Faktori rasta, koji su osnova za optimalno zatvaranje rane, također su blokirani makromolekulama koje nalazimo u eksudatu kronične rane. Upravljanjem količine stvaranja fluida, navedeni utjecajii eksudata u rani mogu biti svedeni na minimum. Povećani volumen stvaranja eksudata može biti udružen sa drugim problemima u kroničnoj rani kao što su:

– pretjerano izlučivanje može biti rezultat pojačanog bakterijskog opterećenja povezanog sa lokalnom infekcijom rane
– edem u donjim ekstremitetima najčešće je povezan sa kroničnom venskom insuficijencijom

Takav edem se može kontrolirati i natečenost reducirati, primjenom kompresivne terapije; namjerna primjena tlaka korištenjem bandaža za tjeranje fluida natrag u venski i limfatički sustav. Kompresijska terapija pomaže venski povratak povećavajući oboje: mehanizam pumpanja listova i funkcioniranje valvula kroz vene.

Venski ulkusi su simptomi venske hipertenzije i oštećenja kapilara u podlozi. Funkcija valvula i mišićne pumpe je značajno kompromitirana. Kontinuirani tlak ponovno uspostavlja valvularnu funkciju i pomaže u smanjenju hipertenzije, čak i dok pacijent stoji. Korištenje kompresijske terapije za venske ulkuse nogu smanjuje troškove sa nekoliko dolazaka pacijenta, manje vremena za njegu sestre i manjom količinom potrošenog materijala. Prefore, više slojan kompresijski sustav bandaža je specijalno dizajniran za vođenje venskih ulkusa nogu i udruženih stanja. Taj sustav je stvoren da pruža učinkovitu razinu ravnomjerno raspoređene kompresije za preko tjedan dana. Korištenje potpune kompresijske terapije za kontrolu edema ne smije se koristiti kod bolesnika u kojih je dijagnoza pokazala arterijsku insuficijenciju.

U kliničkoj praksi, potrebno je imati sveobuhvatan pristup u zbrinjavanju eksudata koji sadržavaju osnovne spomenute faktore u prostoru rane. Za postizanje toga je najvažnije korištenje obloga koje odgovaraju zahtjevima rane. Gledajući na kontrolu eksudata, neke kronične rane mogu zahtijevati visoko upijajuće obloge jer postoji previše eksudata na površini, dok druge mogu zahtijevati proizvode koji daju vlažnost.

Kako i zašto poliuretanska pjena pomaže u zbrinjavanju kronične rane sa prekomijernim izlučivanjem

Poliuretanska obloga uspijeva osigurati efektivno zbrinjavanje razine eksudata u kroničnim ranama. Poliuretanska obloga je hidrofilna obloga sa troslojnom strukturom koja obuhvaća kontaktni sloj sa ranom, visoko apsorbirajući centralni sloj i vanjski sloj koji je vodootporan i pomaže u prevenciji kontaminacije rane bakterijama. Poliuretanska obloga je jako korisna obloga koja se može koristiti za slabo i jako izlučujuće rane. Kao primjer, u ranama sa jakim izlučivanjem , kao što su ulkusi na nozi usljed povišenog venskog tlaka, Poliuretanska obloga je prvi izbor jer upija više eksudata kroz duži vremenski period nego vodeći hidrokoloidi, alginati ili impregnirane gaze.

Modeli studija na ranama su pokazali, bazirajući se na razinu eksudacije tipične rane sa pojačanim izlučivanjem, Poliuretan može ostati na mjestu oko četiri dana bez procurivanja eksudata. Dok je visoko absorbirajuća obloga, Poliuretanska obloga garantira vlažno okruženje na površini rane što može biti korisno u prevenciji eshare ili neodrživog tkiva. I kao dopuna, Poliuretanske obloge su jednostavne za upotrebu, zahtijevaju manje učestale izmjene i nježne su i pokorne za udobnost pacijenta.

Kako kronične rane variraju po veličini, težini i lokalizaciji, nekoliko različitih tipova Poliuretanska obloga su dostupne kako bi se prilagodile tim različitostima. Različite PU obloge ne zahtijevaju sekundarnu oblogu a osiguravaju poboljšano zbrinjavanje ulkusa na specifičnim anatomskim područjima.

Nadalje, specijalizirane PU obloge nude mogućnost za rane koje su naročito teške za tretiranje. PU obloga za kavitete razvijena je za tretman dubokih rana. Ta podatna i lako upotrebljiva obloga se može gurnuti unutar šupljine i upijati eksudat, na taj način pomaže u održavanju optimalnog okruženja rane.

Jasno je da je razina eksudata važna stavka u kroničnim ranama i njegov učinak ne smije biti podcijenjen. U kontroliranju količine eksudata, a pri tome umanjujući nejednakost staničnih i bioloških komponenti, upravo omogućava značajan korak napredka u pomoći korekcije mikrookoliša kroz ranu.

Najnoviji proizvod, PU obloga s prijanjajućim silikonom ima unaprijeđenu troslojnu konstrukciju koja objedinjuje hidrocelularni blok u sendviču između perforiranog nježnog adhezivnog silikonskog gela, sloj koji je u kontaktu s ranom i visoko permeabilni vodootporni vanjski film.

Unaprijeđena troslojna konstrukcija PU obloge sa silikonom omogućava dinamično zbrinjavanje fluida da osigura optimalno vlažni okoliš rani koji vodi poticanju bržeg cijeljenja i smanjenog rizika maceracije. Površina PU obloge sa silikonom koja je u kontaktu s ranom je presvučena njezinim adhezivnim slojem silikonskog gela koji olakšava aplikaciju prilikom sekundarnog nakupljanja kod aplikacije i potvrđuje atraumatsko uklanjanje kod mijenjanja obloge. PU obloge sa silikonom je lagana za postavljanje i uklanjanje. To svojstvo izuzetno je pogodno za smanjivanje trauma kod mijenjanja obloga naročito kod pacijenata sa drugim stupnjem opekline i kod bulozne epidermolize.

INDIKACIJE

Opskrba rane sa sekundarnom infekcijom na površini, rane sa granulacijama.

Kronične i akutne eksudativne rane sasvim ili parcijalno čvrste rane kao sto su dekubitalne rane, ulcus cruris, ulkus kod dijabetičkog stopala, zaražene rane, maligne rane, kiruške rane, opekotine prvog i drugog stupnja, donorske regije, kožni režnjevi, gljivične ulceracije.

Može se koristiti zajedno sa Intrasite gelom za nekrotične i nečiste rane. PU obloge sa silikonom je pogodna za upotrebu na fragilnoj koži.

Terapija rane negativnim tlakom

Rasprostranjena prisutnost Smith & Nephew-a i paleta njegovih proizvoda govore o tome da za svaku ranu u bilo kojem stadiju postoji odgovarajuće rješenje. Naša posvećenost prevenciji, njezi i cijeljenju rane preobrazit će njeno zbrinjavanje te rezultirati optimalnim cijeljenjem i sveopćim smanjenjem troškova.

Priprema okruženja rane + Uporaba + Znati kada treba zaustaviti ili promijeniti liječenje >> Optimalno cijeljenje, Jeftino zbrinjavanje rane

Terapija rane negativnim tlakom

Pristup zbrinjavanju rane temeljen na kontinuitetu

Razvoj proizvoda
Mi u Smith & Nephew-u stalno tražimo način kako razvijati paletu naših proizvoda usavršavanjem postojećih proizvoda i investiranjem u razvoj novih tehnologija kako bismo zbrinjavanje rane uvelli u 21. stoljeće.

V1STA je zadnji dodatak našoj paleti koji omogućije liječenje rane negativnim tlakom kod odgovarajućih pacijenata i u pravo vrijeme. Mi u Smith & Nephew-u vjerujemo da nitko ne bi smio živjeti s ranom i jednu minutu duže nego što je potrebno.

V1STA služi za

jednostavno, poštedno i dostupno

liječenje rane negativnim pritiskom.

Jednostavan postupak koji se sastoji od 3 koraka – priprema okruženja rane, primjena uređaja V1STA i nakon toga uporaba odgovarajućih proizvoda za cijeljenje rane – pospješuje optimalno vrijeme zacijeljenja i zbrinjava ranu na jeftin način.

Poštedan

V1STA uređaj je poštedan za pacijenta. Kako ima dokazano kliničko djelovanje, poboljšava ishod liječenja i sam doživljaj pacijenta.

Terapija rane negativnim tlakom