Ambulanta za liječenje kroničnih rana

  • Verena

Što je to priprema rane? Priprema rane je novi način razmišljanja koji postavlja kliničke osnove za tretman kronične rane. Priprema rane je organizirana ispravna medicinska praksa i procedura gdje se koristi holistički (sveobuhvatni) pristup pri ocj