Please Enter Shortcode

Pain Management

Bol, posebno kronična bol bez definiranog uzroka, nekoć je bila stvar s kojom je pacijent naprosto morao naučiti živjeti. No, zadnjih godina, medicinski znanstvenici shvatili su da je velik dio boli osnovan na psihološkoj i fiziološkoj osnovi, što

Readmore

Hernija diska

Iako većina pacijenata sa hernijom diska dobro reagira na nekiruršku terapiju, neki pacijenti trebaju operaciju. Generalno gledano, operaciju bi trebalo razmatrati tek nakon nekoliko mjeseci nekirurške terapije. Mnoge operacije mogu se izvesti u kirur

Readmore

Skolioza

Skolioza je izraz koji se koristi za bočno  zakrivljenje kralježnice. Statistika za skolioze Skolioza je učestalija kod djevojčica  naspram dječaka  i to u omjeru 2:1. Statistika pokazuje da se na svakih 1000 ljudi javlja 3-5 osoba sa skoliozom.

Readmore