Sindrom karpalnog kanala

  • Verena

Karpalni kanal se nalazi na unutrašnjoj strani zapešća. Kosti zapešća organizirane su tako da čine polukrug. Čvrsti ligament (transverzalni karpalni ligament) pravi krov iznad tih kostiju, tvoreći prolaz koji nazivamo karpalni kanal. Tetive koje k