Dupuytrenova kontraktura

  • Verena

Dupuytrenova kontraktura ili palmarna fascijalna fibromatoza Ova deformacija uzrokovana je promjenama u palmarnoj (dlan) aponeurozi (lat. aponeurosis palmaris), koje rezultiraju fleksijskom kontrakturom prstiju ruke. U pravilu ova deformacija ne uzrokuje