Kirurgija

  • Verena

Jedini u regiji smo raspolažemo potpuno opremljenom operacijskom dvoranom sa svim uređajima koji omogućuju: Zahvate na kralježnici Lasersku operaciju hemoroida Pain Management procedure na kralježnici Estetske zahvate na glavi i tijelu Operaciju hern