Specijalistički pregledi

  • Verena

Odaberite vrstu pregleda koju želite obaviti u jednoj od naših ambulanti: Kardiološka ambulanta: dr. Marin Bištirlić, kardiolog ORL ambulanta: doc.dr. Mario Bilić, ORL specijalist/rinolog prim.dr.sc. Ante Munitić, ORL specijalist Ortopedska ambulan