URASLI NOKAT

  • Verena

Urasli nokat (Unguis incarnatus )je učestali problem kod mnogih ljudi, te kada se stanje razvije do upale i bolnosti, rješava se kirurškim putem. Urasli nokat se uglavnom razvija na palčevima stopala, no moguće je da se uslijed neke traume razvije i

Operacija hernije / kile

  • Verena

HERNIJA ILI KILA je protruzija odnosno ispupčenje tkiva, najčešće crijeva ili masti pod kožu kroz prirodni ili nastali otvor u trbušnoj stijenci. To se događa zbog prirođenih slabosti mekotkivnih struktura, a može se razviti tijekom života. Obi

Ambulanta za liječenje kroničnih rana

  • Verena

Što je to priprema rane? Priprema rane je novi način razmišljanja koji postavlja kliničke osnove za tretman kronične rane. Priprema rane je organizirana ispravna medicinska praksa i procedura gdje se koristi holistički (sveobuhvatni) pristup pri ocj

Hemoroidi – ne trebate trpjeti bol!

  • Verena

Jednim od glavnih čimbenika nastanka smatra se uspravno držanje, zbog čega se povećava tlak u emoroidalnim venama. Česti su bolesnici čiji su životni ritam i navike podređeni hemoroidalnoj bolesti, vrlo neugodnu problemu. Prilikom i manjih napora

Sindrom karpalnog kanala

  • Verena

Karpalni kanal se nalazi na unutrašnjoj strani zapešća. Kosti zapešća organizirane su tako da čine polukrug. Čvrsti ligament (transverzalni karpalni ligament) pravi krov iznad tih kostiju, tvoreći prolaz koji nazivamo karpalni kanal. Tetive koje k